Świetlica dla dzieci


Czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 14:00 - 19:00.
  Zajęcia dla dzieci odbywają się pod nadzorem pedagogicznym przy
udziale wolontariuszy. Polegają one na udzielaniu pomocy w nauce
szkolnej poprzez odebranie prac domowych, zajęcia wyrównawcze,
zabawy i gry interakcyjne.
Z zajęć korzysta ok. 20 dzieci. Świetlica jest udostępniona także
dzieciom niepełnosprawnym. Wolontariusze, którzy udzielają się w
Ośrodku Wsparcia Rodziny wychodzą ze swoją pomocą również poza
Ośrodek. Pomagają niepełnosprawnym dzieciom w ich domach,
odciążając częściowo rodziców w opiece nad dziećmi.
Działania te są podejmowane w łączności ze stowarzyszeniami:
"Promyk Nadziei" oraz "Szansa".