Punkt Poradnictwa Obywatelskiego

Czynny jest w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 10:00 do 13:30,
a w pozostałe środy w godz. 15:30 - 17:00.
  Bezpłatnych porad prawnych udzielają:
      Biuro Porad Obywatelskich w Łomży oraz
      prawnik z Zambrowa.
Do doradcy Biura Porad Obywatelskich można zwrócić się w sprawach
dotyczących między innymi:
- pomocy społecznej,
- postępowania sądowego,
- decyzji administracyjnych,
- alimentów,
- rozwoju i separacji,
- spadków i darowizn,
- odpowiedzialności za długi współmałżonka,
- świadczeń z ubezpieczenia społecznego - rent, emerytur, zasiłków,
- uprawnień pracownika i osoby bezrobotnej,
- problemów lokalnych w odniesieniu do mieszkań różnego typu - spółdzielczych,
   komunalnych, zakładowych.
 

Udzielane porady są poufne. Obejmują one:
- wyczerpującą informację o obowiązujących przepisach oraz
   instytucjach i organizacjach udzielających różnych form pomocy,
- wskazanie możliwych sposobów rozwiązywania problemu i
   przysługujących w danej sytuacji środków odwoławczych,
- udostępnienie wzorów pism procesowych i urzędowych.