Poradnia uzależnień


Czynny jest we wtorek w godz. 8:00 - 13:00 i czwartek 11:00 - 20:00.
  Punkt prowadzony jest przez terapeutów z Wojewódzkiego Ośrodka
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
W zakres działalności Punktu konsultacyjnego wchodzą:
- konsultacje indywidualne,
- spotkanie dla osób uzależnionych,
- spotkania dla osób współuzależnionych.

 

 

    Poradnia dla osób z problemem uzależnienia
                od narkotyków i członków ich rodzin


Oferujemy fachową pomoc w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
od godz. 12:30 - 17:30.
  Pomoc obejmuje:
- konsultacje
- porady na temat rozpoznawania, że osoba inicjuje lub jest pod
wpływem narkotyków czy środków psychotropowych
- porady jak należy postępować z osobą inicjującą, uzależnioną,
jakie kroki należy podjąć w stosunku do takiej osoby.

.