Pomoc doraźna


Objętych jest nią wiele rodzin, głównie matek samotnie
wychowujących, czy samotnie troszczących się o wychowanie swoich
dzieci. Z pomocy korzystają również rodziny wielodzietne, oczekujące
najbardziej na pomoc w postaci artykułów spożywczych.
Dysponujemy również takimi środkami jak: odzież.