Pokój Dziennego Pobytu


Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.
  Mogą z niego korzystać osoby niepełnosprawne oraz wszyscy ludzie
znajdujący się w różnych trudnych sytuacjach życiowych.
W budynku do dyspozycji osób zainteresowanych są:
telewizor, video + kasety, radio, aktualna prasa i biblioteczka.
  Każdy może liczyć na ciepłą kawę, czy herbatę, a nawet pomoc
w redagowaniu pism urzędowych.
W ramach tegoż Pokoju inicjowane jest powstanie Klubu Integracji
Społecznej. Członkostwo w nim będziemy proponować w pierwszej
kolejności osobom dorosłym, korzystającym do tej pory z różnorakiego
wsparcia w Ośrodku.