Akademia młodzieżowa


  Najważniejszym akcentem tej Akademii jest młodzież pochodząca z
różnych środowisk. Akademia realizuje profilaktykę pierwszorzędową,
której zadaniem jest promocja zdrowego stylu życia, polegająca przede wszystkim
na przedstawieniu młodzieży sposobów walki ze stresem i
radzeniem sobie z problemami codziennego życia. Wobec tego
proponujemy młodzieży naukę asertywności, twórczego myślenia,
dokształcanie w nauce szkolnej, naukę języków obcych, warsztaty,
pokazy i naukę praktycznych umiejętności domowych.